Můj účet

Thomas

Thomas

Registrace výrobku

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zaregistrovat váš THOMAS online. Tento proces bude trvat jen několik minut. Pro registraci budete potřebovat:

Typ a M.-Nr. vašeho zařízení THOMAS

(najdete to na typovém štítku přístroje).

Informace o nákupu

(najdete ji na prodejním dokladu nebo dodacího listu).

Prosím, uschovejte si váš originál účtenky jako záruční doklad.

Pokračovat